Kardells lantbruk & entreprenad ab

Försäljning av köttlådor sker i huvudsak under hösten men möjlighet finns även andra tider under året. Djuren är helt och hållet uppfödda på egen spannmål och ensilage. Endast mineraler och saltsten köps in. Vallodlingen sker utan konstgödsel för att gynna miljön och den biologiska mångfalden. I spannmålsodlingen används bekämpningsmedel och det är mycket pga att vi vill vara självförsörjande på halm till strö åt djuren. Främst säljs kött från kvigor som till stor del är uppfödd på bete då de gått på bete i två sommrar. Alla styckdetaljer är uppmärkta och ca hälften är mald köttfärs. Djuren slaktas på Delsboslakteri.

Kött från kviga

1/4 25-35 kg

1/2 50-70 kg

Kött från ungtjur

1/4 40-60 kg

 

För beställning ring 070-5955014 (Jan-Ove)